สำนักบริหารโครงการ - หนังสือเวียนhttp://opm.rid.go.thOPM Web Management สำนักบริหารโครงการ - กรมชลประทาน เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศth-THWed, 30 Nov 2022 20:17:36 +0000Copyright opm.rid.go.thโลโก้http://opm.rid.go.th/backend/images/seo/th/logo-12-43-26.pnghttp://opm.rid.go.thประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)http://opm.rid.go.th/circular/view/1428?slug=ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-(ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส3)Tue, 29 Nov 2022 10:25:00 +0000รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤติกร ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1405?slug=รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายกฤติกร-ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์)Thu, 29 Sep 2022 14:25:00 +0000รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิเชียร จันทร์ชุม)http://opm.rid.go.th/circular/view/1404?slug=รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายวิเชียร-จันทร์ชุม)Thu, 29 Sep 2022 14:24:00 +0000ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1393?slug=ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญWed, 21 Sep 2022 06:23:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1387?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษTue, 30 Aug 2022 08:22:00 +0000ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป http://opm.rid.go.th/circular/view/1376?slug=ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่-1-(สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่-2-กำหนดวัน-เวลา-สถานที่-และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่-2-ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปMon, 04 Jul 2022 09:21:00 +0000ประกดาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจีรวรรณ พรหมมา)http://opm.rid.go.th/circular/view/1375?slug=ประกดาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาวจีรวรรณ-พรหมมา)Tue, 28 Jun 2022 14:23:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นายอรรถพร พวงผิวhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1371?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-นายอรรถพร-พวงผิวFri, 17 Jun 2022 13:43:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1351?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม-ลงวันที่-9-มิถุนายน-2565Fri, 10 Jun 2022 06:28:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1349?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-ลงวันที่-30-พฤษภาคม-2565Tue, 31 May 2022 06:20:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1348?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ประเภทพนักงานราชการทั่วไป-ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารโครงการSun, 29 May 2022 04:42:00 +0000ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง รายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สอบสัมภาษณ์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1343?slug=ประกาศสำนักบริหารโครงการ-เรื่อง-รายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ-(สอบสัมภาษณ์)Thu, 05 May 2022 09:53:00 +0000ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตากhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1339?slug=ประกาศสำนักบริหารโครงการ-เรื่อง-ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน-เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ-ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน-จังหวัดเชียงใหม่-และจังหวัดตากMon, 02 May 2022 14:56:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 5197http://opm.rid.go.th/circular/view/1328?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-11-เมษายน-2565-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ-ตำแหน่งเลขที่-5197Tue, 12 Apr 2022 14:16:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1325?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-ของสำนักบริหารโครงการFri, 01 Apr 2022 09:08:00 +0000ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565)http://opm.rid.go.th/circular/view/1286?slug=ประกาศ-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญลงมา-(ประกาศ-ณ-วันที่-18-มกราคม-พ.ศ.-2565)Sat, 22 Jan 2022 20:17:00 +0000ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ลงวันที่ 18 มกราคม 2565http://opm.rid.go.th/circular/view/1277?slug=ประกาศ-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการย้าย-การโอน-หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงาน-และระดับอาวุโส-ลงวันที่-18-มกราคม-2565Sat, 22 Jan 2022 20:14:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)http://opm.rid.go.th/circular/view/1246?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมา-(นายวิวัฒน์-ฉัตรชัยสุริยา)Fri, 29 Oct 2021 09:40:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)http://opm.rid.go.th/circular/view/1226?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-16-กรกฎาคม-2564-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-(จำนวน-9-ตำแหน่ง)Sat, 04 Sep 2021 20:36:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213http://opm.rid.go.th/circular/view/1195?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-ตำแหน่งเลขที่-5213Thu, 19 Aug 2021 06:14:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)http://opm.rid.go.th/circular/view/1167?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-24-มีนาคม-2564-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายสมบูรณ์-จวนเจริญ)Wed, 31 Mar 2021 09:33:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1145?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-16-กุมภาพันธ์-2564-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-5212-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษWed, 17 Feb 2021 10:30:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิคม วงศ์ก่องแก้ว)http://opm.rid.go.th/circular/view/1131?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-3-ธันวาคม-2563-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายนิคม-วงศ์ก่องแก้ว)Wed, 09 Dec 2020 15:02:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา http://opm.rid.go.th/circular/view/1113?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-10-กันยายน-2563-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมา-(จำนวน-1-ราย)-นายนพดล-ผากาSun, 13 Sep 2020 09:02:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชัย คงทอง)http://opm.rid.go.th/circular/view/1105?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-27-สิงหาคม-2563-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายสมชัย-คงทอง)Wed, 02 Sep 2020 16:21:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)http://opm.rid.go.th/circular/view/1085?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมา-(ประกาศ-ณ-วันที่-25-มิถุนายน-2563)Fri, 26 Jun 2020 08:24:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอิสรพงษ์ ศิรบรรจงกราน) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1082?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายอิสรพงษ์-ศิรบรรจงกราน)-ประกาศ-ณ-วันที่-12-มิถุนายน-2563Wed, 17 Jun 2020 14:45:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563http://opm.rid.go.th/circular/view/1081?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-ประกาศ-ณ-วันที่-16-มิถุนายน-2563Wed, 17 Jun 2020 07:12:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1069?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-20-เมษายน-2563-เรื่อง-รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษTue, 21 Apr 2020 07:44:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4)http://opm.rid.go.th/circular/view/1066?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-10-เมษายน-2563-เรื่อง-ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ-4-(ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4)Fri, 10 Apr 2020 18:26:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1060?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-17-มีนาคม-2563-เรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก-และกำหนดวัน-เวลา-และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4Tue, 17 Mar 2020 15:16:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลุกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานใฟ้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 สำนักบริหารโครงการ (นางจินตนา แสนจันทร์)http://opm.rid.go.th/circular/view/1042?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-21-กุมภาพันธ์-2563-เรื่อง-ผลการสอบคัดเลือกลุกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานใฟ้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-2-สำนักบริหารโครงการ-(นางจินตนา-แสนจันทร์)Fri, 21 Feb 2020 11:33:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4http://opm.rid.go.th/circular/view/1032?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-13-กุมภาพันธ์-2563-เรื่อง-รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-4Fri, 14 Feb 2020 05:27:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/1027?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ-ของสำนักบริหารโครงการWed, 05 Feb 2020 11:56:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบัดเลือก และกำหนดวัย เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 2http://opm.rid.go.th/circular/view/1023?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-30-มกราคม-2563-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบัดเลือก-และกำหนดวัย-เวลา-และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-2Thu, 30 Jan 2020 14:06:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให่ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุภาพร ปานสุข)http://opm.rid.go.th/circular/view/1009?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-8-มกราคม-2563-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให่ดำรงตำแหน่งประเภท-วิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาวสุภาพร-ปานสุข)Mon, 13 Jan 2020 10:05:00 +0000ประกาศสำนักบริหารโครงการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)http://opm.rid.go.th/circular/view/1008?slug=ประกาศสำนักบริหารโครงการ-ลงวันที่-10-มกราคม-2563-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ-(พนักงานราชการทั่วไป)Sat, 11 Jan 2020 10:59:00 +0000ประกาศสำนักบริหารโครงการ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 2http://opm.rid.go.th/circular/view/1004?slug=ประกาศสำนักบริหารโครงการ-ลงวันที่-25-ธันวาคม-2562-เรื่อง-รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-2Fri, 27 Dec 2019 15:54:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรพีพล วุธยากร)http://opm.rid.go.th/circular/view/1002?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายรพีพล-วุธยากร)Thu, 26 Dec 2019 09:30:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปภพโชติ คงได้)http://opm.rid.go.th/circular/view/982?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายปภพโชติ-คงได้)Mon, 11 Nov 2019 09:07:00 +0000ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/945?slug=ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่งThu, 29 Aug 2019 13:51:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวัฒนาเกียรติ ชมสวน)http://opm.rid.go.th/circular/view/944?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายวัฒนาเกียรติ-ชมสวน)Tue, 27 Aug 2019 15:51:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวไพจิตรา อาจนนลา)http://opm.rid.go.th/circular/view/943?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาวไพจิตรา-อาจนนลา)Tue, 27 Aug 2019 14:01:00 +0000ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/941?slug=ประกาศ-อ.ก.พ.-กรมชลประทาน-ลงวันที่-16-สิงหาคม-2562-เรื่อง-แต่งตั้งอนุกรรมการใน-อ.ก.พ.กรมชลประทานMon, 26 Aug 2019 13:45:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภุชงค์ สุวรรณปากเเพรก)http://opm.rid.go.th/circular/view/940?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายภุชงค์-สุวรรณปากเเพรก)Sun, 18 Aug 2019 10:26:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธรรมนูญ มหาชัย)http://opm.rid.go.th/circular/view/939?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายธรรมนูญ-มหาชัย)Sun, 18 Aug 2019 10:25:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิหค)http://opm.rid.go.th/circular/view/938?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายจำนง-ภัทรวิหค)Sun, 18 Aug 2019 10:25:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนันต์ กันทะปิก)http://opm.rid.go.th/circular/view/937?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายอนันต์-กันทะปิก)Sun, 18 Aug 2019 10:25:00 +0000ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงษ์ เคนไชยวงศ์)http://opm.rid.go.th/circular/view/936?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายณัฐพงษ์-เคนไชยวงศ์)Sun, 18 Aug 2019 09:35:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐวดี เทียนธวัชกุล) http://opm.rid.go.th/circular/view/929?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาวณัฐวดี-เทียนธวัชกุล)Wed, 07 Aug 2019 14:54:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ จักราวินท์)http://opm.rid.go.th/circular/view/928?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายกฤษณะ-จักราวินท์)Wed, 07 Aug 2019 14:39:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิวพล ฤทธิ์วิรุฬห์)http://opm.rid.go.th/circular/view/927?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายศิวพล-ฤทธิ์วิรุฬห์)Wed, 07 Aug 2019 14:39:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทยา อาวุธเพชร)http://opm.rid.go.th/circular/view/926?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายวิทยา-อาวุธเพชร)Wed, 07 Aug 2019 14:39:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนริศ สุวรรณพนัง)http://opm.rid.go.th/circular/view/925?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายนริศ-สุวรรณพนัง)Wed, 07 Aug 2019 14:39:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชลธี โก๊สุโข)http://opm.rid.go.th/circular/view/915?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-19-กรกฎาคม-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายชลธี-โก๊สุโข)Wed, 24 Jul 2019 17:41:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวะรา ช่วยนาค)http://opm.rid.go.th/circular/view/910?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-15-กรกฎาคม-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายวะรา-ช่วยนาค)Mon, 22 Jul 2019 15:52:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายในhttp://opm.rid.go.th/circular/view/909?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-15-กรกฎาคม-2562-เรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายในMon, 22 Jul 2019 15:52:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศรายุทธ เก่งการทำ)http://opm.rid.go.th/circular/view/908?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-15-กรกฎาคม-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายศรายุทธ-เก่งการทำ)Mon, 22 Jul 2019 15:52:00 +0000ประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/907?slug=ประกาศ-อ.ก.พ.กรมชลประทาน-ลงวันที่-12-กรกฎาคม-2562-เรื่อง-บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน-อ.ก.พ.-กรมชลประทานFri, 19 Jul 2019 17:01:00 +0000 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธกรกฤต จันไชยยศ)http://opm.rid.go.th/circular/view/888?slug=ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายธกรกฤต-จันไชยยศ)Thu, 04 Jul 2019 15:12:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ และนายวนาณัฏฐ์ ลีนิน)http://opm.rid.go.th/circular/view/885?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-25-มิถุนายน-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาวภิตินันท์-ดอกไม้-และนายวนาณัฏฐ์-ลีนิน)Wed, 03 Jul 2019 07:09:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ข้าราชการ (จำนวน 3 ราย)http://opm.rid.go.th/circular/view/879?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-12-มิถุนายน-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ(ข้าราชการ-(จำนวน-3-ราย)Tue, 18 Jun 2019 06:56:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 11 มิถุนายน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นางสาวพิมพ์ญาดา ขาวสอาดhttp://opm.rid.go.th/circular/view/878?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-11-มิถุนายน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-นางสาวพิมพ์ญาดา-ขาวสอาดFri, 14 Jun 2019 13:11:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ข้าราชการจำนวน 5 ราย)http://opm.rid.go.th/circular/view/875?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-5-มิถุนายน-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(ข้าราชการจำนวน-5-ราย)Tue, 11 Jun 2019 11:07:00 +0000ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำhttp://opm.rid.go.th/circular/view/874?slug=ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำThu, 06 Jun 2019 09:55:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ นายสมพงษ์ สีต์วรานนท์http://opm.rid.go.th/circular/view/820?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-13-มีนาคม-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน-(ชื่อตำแหน่ง)-และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ-นายสมพงษ์-สีต์วรานนท์Thu, 14 Mar 2019 11:08:00 +0000ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ของสำนักชลประทานที่ 5http://opm.rid.go.th/circular/view/796?slug=ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ-ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทาน-ของสำนักชลประทานที่-5Fri, 22 Feb 2019 11:49:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำhttp://opm.rid.go.th/circular/view/790?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการ-และกำหนดวัน-เวลา-และสถานที่-สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน-(ชื่อตำแหน่ง)-และกลุ่มงานลูกจ้างประจำWed, 20 Feb 2019 09:36:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นายปิยะภัทร แช่มชื่น)http://opm.rid.go.th/circular/view/789?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-12-กุมภาพันธ์-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ-(นายปิยะภัทร-แช่มชื่น)Tue, 19 Feb 2019 09:04:00 +0000ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/783?slug=ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป-ของสำนักบริหารโครงการWed, 13 Feb 2019 17:59:00 +0000ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/circular/view/782?slug=ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป-ของสำนักบริหารโครงการWed, 13 Feb 2019 17:59:00 +0000รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/774?slug=รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษFri, 08 Feb 2019 10:23:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 2http://opm.rid.go.th/circular/view/771?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-5-กุมภาพันธ์-2562-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน-(ชื่อตำแหน่ง)-และกลุ่มงาน-ตำแหน่งพนักงานธุรการ-ส-2Wed, 06 Feb 2019 09:20:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา นางสาวสุภาพร คุมดวง http://opm.rid.go.th/circular/view/761?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-22-มกราคม-2562-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมา-นางสาวสุภาพร-คุมดวงWed, 23 Jan 2019 15:46:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/734?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-วันที่-27-ธันวาคม-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมาWed, 02 Jan 2019 08:30:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และ ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/731?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-8-พฤศจิกายน-2561-เรื่อง-รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก-และ-ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญTue, 25 Dec 2018 08:50:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 1974 และ 3802http://opm.rid.go.th/circular/view/730?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-ตำแหน่งเลขที่-1974-และ-3802Fri, 21 Dec 2018 14:08:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 1974 และ 3802http://opm.rid.go.th/circular/view/729?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-ตำแหน่งเลขที่-1974-และ-3802Fri, 21 Dec 2018 14:08:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอารยา มาลัย)http://opm.rid.go.th/circular/view/727?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-7-ธันวาคม-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน-ย้าย)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางอารยา-มาลัย)Thu, 13 Dec 2018 18:00:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ http://opm.rid.go.th/circular/view/720?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-22-พฤศจิกายน-2561-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษTue, 27 Nov 2018 12:09:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาhttp://opm.rid.go.th/circular/view/711?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-8-พฤศจิกายน-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน-ย้าย)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมาThu, 08 Nov 2018 14:59:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือดบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/707?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-1-พฤศจิกายน-2561-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือดบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญMon, 05 Nov 2018 10:36:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษhttp://opm.rid.go.th/circular/view/706?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-1-พฤศจิกายน-2561-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษMon, 05 Nov 2018 10:35:00 +0000การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://opm.rid.go.th/circular/view/699?slug=การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร-ระดับต้น-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Wed, 17 Oct 2018 11:33:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เเละระดับทรงคุณวุฒิhttp://opm.rid.go.th/circular/view/697?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-1-ตุลาคม-2561-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-เเละระดับทรงคุณวุฒิThu, 04 Oct 2018 11:50:00 +0000คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1383/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 1 ราย) นายชุมลาภ เตชะเสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ 13http://opm.rid.go.th/circular/view/686?slug=คำสั่งกรมชลประทาน-ที่-ข-1383-2561-ลงวันที่-21-กันยายน-2561-เรื่อง-มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักบริหารโครงการ-(จำนวน-1-ราย)-นายชุมลาภ-เตชะเสน-ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา-(ด้านวางแผน)-ตำแหน่งเลขที่-13Wed, 26 Sep 2018 09:53:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2018 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์)http://opm.rid.go.th/circular/view/670?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-29-สิงหาคม-2018-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นางสาววันทนีย์-สกุลศักดิ์)Wed, 29 Aug 2018 16:13:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)http://opm.rid.go.th/circular/view/669?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ-(ประกาศ-ณ-วันที่-28-สิงหาคม-2561)Tue, 28 Aug 2018 15:58:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานhttp://opm.rid.go.th/circular/view/657?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-16-สิงหาคม-2561-เรื่อง-การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานTue, 21 Aug 2018 11:41:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)http://opm.rid.go.th/circular/view/655?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-17-สิงหาคม-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง-สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายวิวัฒน์-ฉัตรชัยสุริยา)Fri, 17 Aug 2018 12:02:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ และนางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)http://opm.rid.go.th/circular/view/653?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-9-สิงหาคม-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษลงมา-(นางสาวพรศิริ-คณะใหญ่-และนางจันทร์จิรา-พุทธวงษ์)Tue, 14 Aug 2018 14:24:00 +0000การอัพโหลดป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561http://opm.rid.go.th/circular/view/651?slug=การอัพโหลดป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่-9-เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา-86-พรรษา-12-สิงหาคม-2561Sat, 11 Aug 2018 12:15:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)http://opm.rid.go.th/circular/view/642?slug=ประกาศกรมชลประทาน-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง-ประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญ-(ประกาศ-ณ-วันที่-5-กรกฎาคม-2561)Fri, 06 Jul 2018 11:13:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากhttp://opm.rid.go.th/circular/view/631?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-9-พฤษภาคม-2561-เรื่อง-อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ-และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากFri, 22 Jun 2018 14:11:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายโกศล วันศุกร์)http://opm.rid.go.th/circular/view/624?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-15-มิถุนายน-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่ง-ประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการ-(นายโกศล-วันศุกร์)Wed, 20 Jun 2018 11:11:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ รวม 2 ตำแหน่งhttp://opm.rid.go.th/circular/view/611?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-25-พฤษภาคม-2561-เรื่อง-รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ-รวม-2-ตำแหน่งTue, 29 May 2018 11:45:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ http://opm.rid.go.th/circular/view/609?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-25-พฤษภาคม-2561-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง-(เลื่อน)-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษSat, 26 May 2018 10:37:00 +0000ประกาศสำนักบริหารโครงการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์http://opm.rid.go.th/circular/view/591?slug=ประกาศสำนักบริหารโครงการ-ลงวันที่-10-พฤษภาคม-2561-เรื่อง-ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว-(รายวัน)-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์Fri, 11 May 2018 10:02:00 +0000ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของสำนักบริหารโครงการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา http://opm.rid.go.th/circular/view/554?slug=ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-(รายวัน)-ของสำนักบริหารโครงการ-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์-จำนวน-1-อัตราMon, 26 Mar 2018 11:39:00 +0000ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญhttp://opm.rid.go.th/circular/view/546?slug=ประกาศกรมชลประทาน-ลงวันที่-14-มีนาคม-2561-เรื่อง-รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง-ประเภทวิชาการ-ระดับเชี่ยวชาญFri, 16 Mar 2018 09:39:00 +0000