สำนักบริหารโครงการ - การดำเนินการhttp://opm.rid.go.thOPM Web Management สำนักบริหารโครงการ - กรมชลประทาน เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศth-THWed, 30 Nov 2022 19:40:54 +0000Copyright opm.rid.go.thโลโก้http://opm.rid.go.th/backend/images/seo/th/logo-12-43-26.pnghttp://opm.rid.go.thสรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/gallery/535?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ-ประจำเดือน-ตุลาคม-2565Mon, 14 Nov 2022 09:46:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษากระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่http://opm.rid.go.th/news/article/533?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษากระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดเชียงใหม่Tue, 18 Oct 2022 16:53:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงกาศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/532?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงกาศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี-จังหวัดยะลา-จังหวัดปัตตานีMon, 17 Oct 2022 13:33:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเริงราง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/531?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม-และเริงราง-จังหวัดลพบุรี-และจังหวัดสระบุรีMon, 17 Oct 2022 11:11:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษhttp://opm.rid.go.th/news/article/530?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์-จังหวัดศรีสะเกษTue, 27 Sep 2022 15:48:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามโนรมย์ และช่องแค จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/529?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ-และบำรุงรักษามโนรมย์-และช่องแค-จังหวัดชัยนาท-จังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดอุทัยธานีTue, 27 Sep 2022 15:04:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/528?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาการความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำ-และบำรุงรักษาสามชุก-จังหวัดสุพรรณบุรีTue, 27 Sep 2022 14:59:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์http://opm.rid.go.th/news/article/527?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-อ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Tue, 27 Sep 2022 11:02:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อม และการทำความเข้าใจภาคประชาชนการก่อสร้าง คลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการhttp://opm.rid.go.th/news/article/526?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อม-และการทำความเข้าใจภาคประชาชนการก่อสร้าง-คลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-จังหวัดสระบุรี-จังหวัดปทุมธานี-จังหวัดนครนายก-จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดสมุทรปราการTue, 20 Sep 2022 13:11:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ดhttp://opm.rid.go.th/news/article/525?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี-จังหวัดชัยภูมิ-จังหวัดขอนแก่น-จังหวัดมหาสารคาม-และจังหวัดร้อยเอ็ดMon, 19 Sep 2022 11:13:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยาง และศึกษาความเหมาะสม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยา จ.เพชรบูรณ์http://opm.rid.go.th/news/article/524?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยาง-และศึกษาความเหมาะสม-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำยา-จ.เพชรบูรณ์Fri, 09 Sep 2022 17:00:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/523?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ-ประจำเดือนสิงหาคม-2565Tue, 06 Sep 2022 18:00:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สาว จ.เชียงใหม่http://opm.rid.go.th/news/article/522?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-อ่างเก็บน้ำแม่สาว-จ.เชียงใหม่Mon, 05 Sep 2022 09:35:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่านhttp://opm.rid.go.th/news/article/521?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่านMon, 05 Sep 2022 09:26:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/520?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ-ประจำเดือนกรกฎาคม-2565Wed, 10 Aug 2022 18:21:00 +0000การประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์http://opm.rid.go.th/news/files/519?slug=การประชุมปฐมนิเทศโครงการ-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว-จังหวัดกาฬสินธุ์Mon, 04 Jul 2022 16:04:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/gallery/518?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ-ประจำเดือนมิถุนายน-2565Thu, 30 Jun 2022 17:46:00 +0000กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทานhttp://opm.rid.go.th/opm9/news/article/517?slug=กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา-หารือข้อตกลงด้านการชลประทานFri, 24 Jun 2022 15:08:00 +0000การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำhttp://opm.rid.go.th/opm9/news/article/516?slug=การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย-–-ออสเตรเลีย-มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำFri, 17 Jun 2022 21:06:00 +0000ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยในประเทศญี่ปุ่น/https://www.youtube.com/watch?v=qBMYHOq5dfwFri, 10 Jun 2022 20:09:00 +0000จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน – ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/514?slug=จดหมายข่าว-ฉบับที่-4-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-–-ตอนกลาง-จังหวัดอุดรธานีThu, 09 Jun 2022 15:43:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/513?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2565Mon, 06 Jun 2022 15:15:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร ของความร่วมมือต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/512?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร-ของความร่วมมือต่าง-ๆ-ประจำเดือน-เมษายน-2565Wed, 11 May 2022 19:40:00 +0000สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร ของความร่วมมือต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/511?slug=สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร-ของความร่วมมือต่าง-ๆ-ประจำเดือน-มกราคม---มีนาคม-2565Thu, 07 Apr 2022 13:08:00 +0000ขอเชิญชวน ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ และมีความสนใจในการลงทุน/https://shorturl.asia/ncqPhThu, 03 Feb 2022 09:52:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามhttp://opm.rid.go.th/news/article/506?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย-จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดสุพรรณบุรี-จังหวัดราชบุรี-จังหวัดนครปฐม-จังหวัดสมุทรสาคร-และจังหวัดสมุทรสงครามTue, 23 Nov 2021 15:44:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยาhttp://opm.rid.go.th/news/article/505?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว-จังหวัดพะเยาMon, 22 Nov 2021 15:05:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/504?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง-จังหวัดอุทัยธานีMon, 22 Nov 2021 14:24:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคายhttp://opm.rid.go.th/news/article/503?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง-จังหวัดหนองคายMon, 22 Nov 2021 10:30:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ ๑ (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิhttp://opm.rid.go.th/news/article/502?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล-โดยแรงโน้มถ่วง-ระยะที่-๑-(ระบบส่งน้ำ)-จังหวัดเลย-จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดขอนแก่น-จังหวัดชัยภูมิFri, 19 Nov 2021 16:52:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมาhttp://opm.rid.go.th/news/article/501?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-จังหวัดนครราชสีมาFri, 19 Nov 2021 16:43:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์http://opm.rid.go.th/news/article/500?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว-จังหวัดกาฬสินธุ์Fri, 19 Nov 2021 16:35:00 +0000ประชาสัมพันธ์งานจ้างศึกษาความเหมาะสมโดยวิธีการดัดเลือกประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 จำนวณ 10 โครงการhttp://opm.rid.go.th/news/files/499?slug=ประชาสัมพันธ์งานจ้างศึกษาความเหมาะสมโดยวิธีการดัดเลือกประจำปีงบประมาณ-ปี-พ.ศ.2565-จำนวณ-10-โครงการFri, 19 Nov 2021 16:08:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/497?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา-จังหวัดอุทัยธานีThu, 18 Nov 2021 11:09:00 +0000การประชุมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โครงการ The Phase 2 Study of Efficient Water Management System based on the Advance Telemetry Technology http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/494?slug=การประชุมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-โครงการ-the-phase-2-study-of-efficient-water-management-system-based-on-the-advance-telemetry-technologyFri, 15 Oct 2021 19:59:00 +0000การประชุมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โครงการ The Phase 2 Study of Efficient Water Management System based on the Advance Telemetry Technology http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/493?slug=การประชุมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-โครงการ-the-phase-2-study-of-efficient-water-management-system-based-on-the-advance-telemetry-technologyFri, 15 Oct 2021 19:58:00 +0000รับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน, วิศวกรโยธา (ลูกจ้างชั่วคราว)/https://drive.google.com/file/d/189lrM-3vuedZi9vV6rVU50XKLCnfE9Do/view?usp=sharingFri, 01 Oct 2021 16:33:00 +0000ขอแสดงความยินดีกับทีมรุ่นใหม่ สำนักบริหารโครงการ ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่ Rid Idea Seed Award 2021http://opm.rid.go.th/news/article/491?slug=ขอแสดงความยินดีกับทีมรุ่นใหม่-สำนักบริหารโครงการ-ที่ได้รับรางวัล-ระดับดีมาก-ในการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่-rid-idea-seed-award-2021Wed, 29 Sep 2021 15:50:00 +0000การจัดการเรียนรู้ภายในจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564 http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/490?slug=การจัดการเรียนรู้ภายในจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย-ปี-พ.ศ.-2564Wed, 29 Sep 2021 14:14:00 +0000ประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกาาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปางhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/489?slug=ประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา-โครงการศึกาาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า-อำเภอเถิน-จังหวัดลำปางWed, 29 Sep 2021 14:12:00 +0000ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าระบบสื่อออนไลน์ โครงการศึกษาแก้มลิงเวียงหนองหล่อม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/488?slug=ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าระบบสื่อออนไลน์-โครงการศึกษาแก้มลิงเวียงหนองหล่อม-อำเภอแม่จัน-จังหวัดเชียงรายWed, 29 Sep 2021 14:05:00 +0000การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านดารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตากhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/487?slug=การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา-โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านดารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-และตากWed, 29 Sep 2021 14:02:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตากhttp://opm.rid.go.th/news/article/486?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้-กระบวนการมีส่วนร่วมของประชน-เพื่อสร้างความมั่งคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำในพื้นที่-จ.แม่ฮ่องสอน-จ.เชียงใหม่-จ.ตากThu, 23 Sep 2021 17:15:00 +0000ขอแจ้งเลื่อนวันยื่นเอกสารงานจ้าง โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปางhttp://opm.rid.go.th/news/files/485?slug=ขอแจ้งเลื่อนวันยื่นเอกสารงานจ้าง-โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า-อำเภอเถิน-จังหวัดลำปางThu, 23 Sep 2021 10:24:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลhttp://opm.rid.go.th/news/article/484?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล-แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลMon, 20 Sep 2021 17:40:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปางhttp://opm.rid.go.th/news/article/483?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า-อำเภอเถิน-จังหวัดลำปางThu, 16 Sep 2021 17:23:00 +0000HOPEhttp://opm.rid.go.th/opm9/news/article/482?slug=hopeWed, 01 Sep 2021 18:57:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จ.เพชรบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/481?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์-นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม-โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง-จ.เพชรบุรีTue, 31 Aug 2021 17:27:00 +0000ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://opm.rid.go.th/opm7/news/article/480?slug=ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Tue, 24 Aug 2021 14:37:00 +0000จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 http://opm.rid.go.th/news/files/479?slug=จดหมายข่าว-ฉบับที่-3-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ-ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง-จังหวัดอุดรธานี-ประจำวันที่-20-สิงหาคม-2564Tue, 24 Aug 2021 13:29:00 +0000กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์ โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/478?slug=กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์-โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก-จังหวัดอุตรดิตถ์Fri, 20 Aug 2021 15:25:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/477?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย-จังหวัดหนองคาย-และจังหวัดอุดรธานีThu, 19 Aug 2021 11:44:00 +0000ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 นายพรมงคล  ชิดชอบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่ 14 http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/476?slug=ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่-1-นายพรมงคล -ชิดชอบ-เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ-thaicid-national-e-symposium-2021-ครั้งที่-14Fri, 30 Jul 2021 14:02:00 +0000การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว "14th THAICID NATIONAL e-SYMPOSIUM 2021"http://opm.rid.go.th/opm9/news/article/475?slug=การถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว-14th-thaicid-national-e-symposium-2021Thu, 22 Jul 2021 22:16:00 +0000ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสม การบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำซีตอนล่าง จังหวัดยโสรร จังหวัดร้อยเอ็ด เวทีที่ 1 และ เวทีที่ 2http://opm.rid.go.th/news/article/474?slug=ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ-โครงการศึกษาความเหมาะสม-การบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำซีตอนล่าง-จังหวัดยโสรร-จังหวัดร้อยเอ็ด-เวทีที่-1-และ-เวทีที่-2Fri, 09 Jul 2021 10:16:00 +0000โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564http://opm.rid.go.th/news/files/473?slug=โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ-ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง-จังหวัดอุดรธานี-จดหมายข่าว-ฉบับที่-3-ประจำวันที่-2-กรกฎาคม-2564Mon, 05 Jul 2021 13:38:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมาhttp://opm.rid.go.th/news/article/472?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง-จังหวัดนครราชสีมาFri, 28 May 2021 11:42:00 +0000วัฒนธรรมองค์กร/https://www.facebook.com/photo/?fbid=2644703042489314&set=a.1375885636037734Mon, 24 May 2021 15:12:00 +0000Honesthttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/470?slug=honestThu, 29 Apr 2021 09:13:00 +0000ชป. เข้าร่วมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กปร. /https://www.facebook.com/photo?fbid=2606098913016394&set=a.1375885636037734Mon, 29 Mar 2021 16:56:00 +0000ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://opm.rid.go.th/news/gallery/468?slug=ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Mon, 29 Mar 2021 11:10:00 +0000การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/467?slug=การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม-โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ตำบลนาขุนไกร-อ.ศรีสำโรง-จ.สุโขทัยFri, 12 Mar 2021 13:28:00 +0000คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/466?slug=คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบFri, 12 Mar 2021 13:24:00 +0000ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564http://opm.rid.go.th/news/article/465?slug=ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย-ครั้งที่-1-(การศึกษาจัดทำแผนหลัก)-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง-จังหวัดอุดรธานี-ในระหว่างวันที่-8---10-มีนาคม-2564Fri, 19 Feb 2021 10:31:00 +0000ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาอ่างเก็บน้ำน้ำแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/464?slug=ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาอ่างเก็บน้ำน้ำแม่ลาว-ตำบลแม่ลาว-อำเภอเชียงคำ-จังหวัดพะเยาMon, 08 Feb 2021 15:35:00 +0000โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/463?slug=โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล-จังหวัดตากThu, 28 Jan 2021 15:58:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธรhttp://opm.rid.go.th/news/article/462?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง-จังหวัดยโสธรTue, 26 Jan 2021 16:48:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธาณีhttp://opm.rid.go.th/news/article/461?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม-จังหวัดอุดรธาณีTue, 26 Jan 2021 16:39:00 +0000ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชรhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/460?slug=ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง-จังหวัดกำแพงเพชรThu, 21 Jan 2021 14:23:00 +0000สื่อสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/459?slug=สื่อสัญจร-ครั้งที่-2-โครงการศึกษาความเหาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลWed, 20 Jan 2021 13:53:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/458?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว-จังหวัดสุพรรณบุรีTue, 12 Jan 2021 15:10:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลยhttp://opm.rid.go.th/news/article/457?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน-จังหวัดเลยMon, 11 Jan 2021 16:30:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://opm.rid.go.th/news/article/456?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย-จังหวัดชัยนาท-จังหวัดสิงห์บุรี-จังหวัดอ่างทอง-และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาWed, 06 Jan 2021 13:50:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/455?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา-จังหวัดกาญจนบุรีTue, 05 Jan 2021 15:01:00 +0000กรมชลประทาน และกรมทางหลวง ร่วมหารือ โครงการอ่างเก๋บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา /https://www.facebook.com/photo?fbid=2545113009114985&set=a.1375885636037734Mon, 28 Dec 2020 13:20:00 +0000แผนที่โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/453?slug=แผนที่โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาMon, 21 Dec 2020 10:21:00 +0000การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวักแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/452?slug=การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม-อำเภอลอง-อำเภอวังชิ้น-จังหวักแพร่-และอำเภอศรีสัชนาลัย-จังหวัดสุโขทัยFri, 13 Nov 2020 12:56:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยดู่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลกhttp://opm.rid.go.th/news/article/451?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยดู่พร้อมระบบส่งน้ำ-จังหวัดพิษณุโลกWed, 23 Sep 2020 17:25:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นhttp://opm.rid.go.th/news/article/450?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน-จังหวัดขอนแก่นMon, 21 Sep 2020 10:39:00 +0000ประชุม​พิจารณา​รายงาน​ความ​ก้าวหน้า​ฉบับ​ที่​ 2โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่​ ต.นาขุนไกร​อ.ศรีสำโรง​ จ.สุโขทัยhttp://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/449?slug=ประชุม​พิจารณา​รายงาน​ความ​ก้าวหน้า​ฉบับ​ที่​-2โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่​-ต.นาขุนไกร​อ.ศรีสำโรง​-จ.สุโขทัยThu, 17 Sep 2020 11:01:00 +0000ประชุม​พิจารณา​ปรับแผน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ อ.จอมทอง​ จ.เชียงใหม่​http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/448?slug=ประชุม​พิจารณา​ปรับแผน-โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​-อ.จอมทอง​-จ.เชียงใหม่​Thu, 17 Sep 2020 10:58:00 +0000ประชุม​พิจารณา​รายงาน​ความ​ก้าวหน้า​ฉบับ​ที่​1​ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง​http://opm.rid.go.th/opm3/news/gallery/447?slug=ประชุม​พิจารณา​รายงาน​ความ​ก้าวหน้า​ฉบับ​ที่​1​-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง​Thu, 17 Sep 2020 10:55:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือกhttp://opm.rid.go.th/news/article/446?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ-จังหวัดพะเยา-โดยวิธีคัดเลือกTue, 15 Sep 2020 11:09:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บนำ้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/445?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บนำ้ำคลองสีสุก-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดสุราษฎร์ธานีThu, 10 Sep 2020 15:44:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/444?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย-จังหวัดอุบลราชธานีThu, 27 Aug 2020 16:11:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีhttp://opm.rid.go.th/news/article/443?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีWed, 26 Aug 2020 18:03:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ. กำแพงเพชรhttp://opm.rid.go.th/news/article/442?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง-จ.-กำแพงเพชรWed, 26 Aug 2020 17:08:00 +0000จดหมายข่าว โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จ.อุดรธานีhttp://opm.rid.go.th/news/files/441?slug=จดหมายข่าว-โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง-จ.อุดรธานีFri, 07 Aug 2020 10:39:00 +0000แผ่นพับ กอล์ฟ Golf 2020http://opm.rid.go.th/news/files/440?slug=แผ่นพับ-กอล์ฟ-golf-2020Mon, 03 Aug 2020 15:20:00 +0000เปิดรับสมัครแล้วจ้า/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2411507522475535&set=a.1375885636037734&type=3&theaterMon, 13 Jul 2020 12:25:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่นhttp://opm.rid.go.th/news/article/438?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้-จังหวัดขอนแก่นThu, 02 Jul 2020 14:07:00 +0000นวัตกรรม ระบบติดตามการเบิกจ่าย สบก.http://opm.rid.go.th/news/gallery/437?slug=นวัตกรรม-ระบบติดตามการเบิกจ่าย-สบก.Fri, 12 Jun 2020 15:21:00 +0000นวัตกรรมงาน สบก. ลงสนามhttp://opm.rid.go.th/news/gallery/436?slug=นวัตกรรมงาน-สบก.-ลงสนามFri, 12 Jun 2020 15:09:00 +0000ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2384590241833930&id=100008489313171Mon, 08 Jun 2020 14:44:00 +0000ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2384539005172387&id=100008489313171Mon, 08 Jun 2020 14:08:00 +0000แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมชลประทานสำนักบริหารโครงการhttp://opm.rid.go.th/news/article/433?slug=แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง-ในสังกัดกรมชลประทานสำนักบริหารโครงการMon, 27 Apr 2020 10:04:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์http://opm.rid.go.th/news/article/432?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดอุตรดิตถ์Fri, 17 Apr 2020 09:55:00 +0000เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่านhttp://opm.rid.go.th/news/article/431?slug=เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย-โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดน่านWed, 15 Apr 2020 13:45:00 +0000ประกาศสรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวการดำเนินงานด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทรบุรีhttp://opm.rid.go.th/news/article/430?slug=ประกาศสรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวการดำเนินงานด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด-จังหวัดจันทรบุรีWed, 01 Apr 2020 14:03:00 +0000ด่วน ! รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2315356195424002&set=a.1375885636037734&type=3&theaterMon, 09 Mar 2020 15:57:00 +0000