สำนักบริหารโครงการ - การดำเนินการhttp://opm.rid.go.thOPM Web Management สำนักบริหารโครงการ - กรมชลประทาน เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศth-THWed, 30 Nov 2022 21:41:02 +0000Copyright opm.rid.go.thโลโก้http://opm.rid.go.th/backend/images/seo/th/logo-12-43-26.pnghttp://opm.rid.go.thการสำรวจสภาพพื้นที่โครงการปรับปรุงฝายขุนยวม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน/opm7/calendar/article/1259?slug=การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการปรับปรุงฝายขุนยวม-พร้อมระบบส่งน้ำ-จังหวัดแม่ฮ่องสอนTue, 29 Nov 2022 10:19:00 +0000การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการประตูระบายน้ำเขาสมิง จ.ตราด/opm7/calendar/article/1258?slug=การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม-โครงการประตูระบายน้ำเขาสมิง-จ.ตราดMon, 28 Nov 2022 12:51:00 +0000การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย - ออสเตรเลีย/opm9/calendar/gallery/1257?slug=การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย---ออสเตรเลียFri, 25 Nov 2022 18:38:00 +0000การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายพญาวัง จ.พิจิตร และงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง/opm7/calendar/article/1256?slug=การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม-โครงการฝายพญาวัง-จ.พิจิตร-และงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้างMon, 14 Nov 2022 14:04:00 +0000ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสื่อสัญจร การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง/calendar/gallery/1254?slug=ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสื่อสัญจร-การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า-อ.เถิน-จ.ลำปางThu, 20 Oct 2022 16:09:00 +0000ประชุมส่วนวิศวกรรม/opm2/calendar/gallery/1253?slug=ประชุมส่วนวิศวกรรมMon, 17 Oct 2022 11:27:00 +0000ชป.และภาคีเครือข่าย นำเสนอโครงการการบริหารจัดการน้ำชุมชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565/calendar/gallery/1251?slug=ชป.และภาคีเครือข่าย-นำเสนอโครงการการบริหารจัดการน้ำชุมชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม-ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย-ปี-2565Tue, 27 Sep 2022 15:40:00 +0000ประชุมคณะทำงานประยุกต์ใช้แนวทาง Water Ordering ความร่วมมือไทย - ออสเตรเลีย/opm9/calendar/article/1250?slug=ประชุมคณะทำงานประยุกต์ใช้แนวทาง-water-ordering-ความร่วมมือไทย---ออสเตรเลียTue, 20 Sep 2022 17:07:00 +0000ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุมครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2565/calendar/gallery/1249?slug=ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ-เป็นประธานการประชุมครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี-ครั้งที่-3-2565Thu, 01 Sep 2022 14:48:00 +0000กรมชลฯ จับมือออสเตรเลีย หารือ 2 โครงการด้านน้ำ/calendar/gallery/1248?slug=กรมชลฯ-จับมือออสเตรเลีย-หารือ-2-โครงการด้านน้ำThu, 01 Sep 2022 14:46:00 +0000การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 /opm9/calendar/article/1246?slug=การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค-ครั้งที่-7Wed, 31 Aug 2022 18:42:00 +0000พิจารณาร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง/calendar/gallery/1245?slug=พิจารณาร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม-โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า-อำเภอเถิน-จังหวัดลำปางWed, 24 Aug 2022 13:02:00 +0000สบก. ประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการ ของสำนักบริหารโครงการ/calendar/gallery/1244?slug=สบก.-ประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุราชการ-ของสำนักบริหารโครงการFri, 19 Aug 2022 17:16:00 +0000การประชุมคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ครั้งที่ 1/2565/opm9/calendar/article/1243?slug=การประชุมคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย-(thaicid)-ครั้งที่-1-2565Thu, 18 Aug 2022 18:47:00 +0000สำนักบริหารโครงการ on tour/calendar/gallery/1242?slug=สำนักบริหารโครงการ-on-tourMon, 15 Aug 2022 15:09:00 +0000สำนักบริหารโครงการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักในงานมอบรางวัลนวัตกรรมและแนวคิดคนรุ่นใหม่ 2564 และ 2565/calendar/gallery/1241?slug=สำนักบริหารโครงการ-ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักในงานมอบรางวัลนวัตกรรมและแนวคิดคนรุ่นใหม่-2564-และ-2565Thu, 11 Aug 2022 14:01:00 +0000ชป.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา/calendar/gallery/1240?slug=ชป.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-พระบรมราชินีนาถ-พระบรมราชชนนีพันปีหลวง-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-90-พรรษาThu, 11 Aug 2022 13:57:00 +0000ชป.จับมือ ACTEC สรุปผลโครงการปรับปรุงคุณภาพดินระบบงานป้องกันตลิ่ง/opm9/calendar/article/1239?slug=ชป.จับมือ-actec-สรุปผลโครงการปรับปรุงคุณภาพดินระบบงานป้องกันตลิ่งWed, 10 Aug 2022 18:15:00 +0000ผส.บก. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ คิดเพื่อชาติ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2/calendar/gallery/1238?slug=ผส.บก.-บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ-คิดเพื่อชาติ-ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์-tnn2Tue, 09 Aug 2022 10:11:00 +0000ชป. ปลื้ม 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คว้ารางวัล ดีเด่น EIA Monitoring Awards 2021/calendar/gallery/1237?slug=ชป.-ปลื้ม-2-โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ-คว้ารางวัล-ดีเด่น-eia-monitoring-awards-2021Tue, 09 Aug 2022 10:05:00 +0000กิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ จ. อุทัยธานี/calendar/gallery/1236?slug=กิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่-จ.-อุทัยธานีWed, 03 Aug 2022 16:09:00 +0000ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ ตำบลสองพี่น้อง และบริเวณใกล้เคียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 22 ก.ค. 65 (เช้า)/opm6/calendar/gallery/1235?slug=ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ-ตำบลสองพี่น้อง-และบริเวณใกล้เคียง-ตำบลสองพี่น้อง-อำเภอแก่งกระจาน-จังหวัดเพชรบุรี -22-ก.ค.-65-(เช้า)Mon, 01 Aug 2022 15:51:00 +0000ชป.หารือความร่วมมือกับธนาคารโลก/opm9/calendar/article/1234?slug=ชป.หารือความร่วมมือกับธนาคารโลกWed, 27 Jul 2022 16:35:00 +0000สำรวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 20-21 ก.ค. 65/opm6/calendar/gallery/1233?slug=สำรวจ-และเก็บข้อมูลภาคสนาม-โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา-ตำบลบางดี-อำเภอห้วยยอด-จังหวัดตรัง-20-21-ก.ค.-65Wed, 27 Jul 2022 14:21:00 +0000ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ ตำบลสองพี่น้อง และบริเวณใกล้เคียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 21 ก.ค. 65 (บ่าย)/opm6/calendar/gallery/1232?slug=ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ-ตำบลสองพี่น้อง-และบริเวณใกล้เคียง-ตำบลสองพี่น้อง-อำเภอแก่งกระจาน-จังหวัดเพชรบุรี -21-ก.ค.-65-(บ่าย)Wed, 27 Jul 2022 14:14:00 +0000ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ ตำบลสองพี่น้อง และบริเวณใกล้เคียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 21 ก.ค. 65 (เช้า)/opm6/calendar/gallery/1231?slug=ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ-ตำบลสองพี่น้อง-และบริเวณใกล้เคียง-ตำบลสองพี่น้อง-อำเภอแก่งกระจาน-จังหวัดเพชรบุรี -21-ก.ค.-65-(เช้า)Wed, 27 Jul 2022 13:45:00 +0000เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ ปตร.คลองปอน พร้อม อาคารประกอบ ตำบลบางรัก ตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง / 18-19 ก.ค. 65/opm6/calendar/gallery/1230?slug=เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ-ปตร.คลองปอน-พร้อม-อาคารประกอบ-ตำบลบางรัก-ตำบลนาตาล่วง-จังหวัดตรัง-18-19-ก.ค.-65Wed, 27 Jul 2022 13:32:00 +0000ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ ประตูระบายน้ำบ้านห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 5 ก.ค. 65/opm6/calendar/gallery/1229?slug=ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ-ประตูระบายน้ำบ้านห้วยกวางจริง-ตำบลพุสวรรค์-อำเภอแก่งกระจาน-จังหวัดเพชรบุรี-5-ก.ค.-65Wed, 27 Jul 2022 13:21:00 +0000ประชุมชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานเต่า ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระดับผู้นำชุมชน) / 30 มิ.ย. 65/opm6/calendar/gallery/1228?slug=ประชุมชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานเต่า-ตำบลคลองศก-อำเภอพนม-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-(ระดับผู้นำชุมชน)-30-มิ.ย.-65Wed, 27 Jul 2022 13:06:00 +0000การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการแก้มลิงบางดี) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 21 มิ.ย. 65/opm6/calendar/gallery/1227?slug=การจัดประชุมเพื่อชี้แจง-และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ-(โครงการแก้มลิงบางดี)-ตำบลบางดี-อำเภอห้วยยอด-จังหวัดตรัง-21-มิ.ย.-65Wed, 27 Jul 2022 12:54:00 +0000 สำรวจสภาพภูมิประเทศ พื้นที่บริเวณ โครงการแก้มลิงบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 20 มิ.ย. 65/opm6/calendar/gallery/1226?slug=สำรวจสภาพภูมิประเทศ-พื้นที่บริเวณ-โครงการแก้มลิงบางดี-ตำบลบางดี-อำเภอห้วยยอด-จังหวัดตรัง-20-มิ.ย.-65Wed, 27 Jul 2022 12:11:00 +0000การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองกก คลองแดน จังหวัดสงขลา / 25 พ.ค. 65/opm6/calendar/gallery/1225?slug=การจัดประชุมเพื่อชี้แจง-และประชาสัมพันธ์-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์-คลองมาบกำ-คลองกก-คลองแดน-จังหวัดสงขลา-25-พ.ค.-65Wed, 27 Jul 2022 11:56:00 +0000การประชุมการจัดทำร่างแผนยุทธศาตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน ปี 2566 - 2570/opm9/calendar/article/1224?slug=การประชุมการจัดทำร่างแผนยุทธศาตร์ด้านต่างประเทศ-กรมชลประทาน-ปี-2566---2570Wed, 20 Jul 2022 16:28:00 +0000การประชุมด้วยระบบ VIDEO CONFERENCE เรื่องการจัดฝึกอบรมให้ประเทศกัมพูชา ในโครงการพัฒนาเอกสารการออกแบบมาตรฐานแห่งชาติเพื่อการชลประทานและการระบายน้ำ/opm9/calendar/article/1223?slug=การประชุมด้วยระบบ-video-conference-เรื่องการจัดฝึกอบรมให้ประเทศกัมพูชา-ในโครงการพัฒนาเอกสารการออกแบบมาตรฐานแห่งชาติเพื่อการชลประทานและการระบายน้ำTue, 19 Jul 2022 14:54:00 +0000ลงเยี่ยมหารือปัญหาการขาดแคลนน้ำ กับแกนนำชุมชน ณ สถานีประปา ม.3 บ้านวังยาว ต.แม่กั่ว จ.ลำปาง/calendar/gallery/1222?slug=ลงเยี่ยมหารือปัญหาการขาดแคลนน้ำ-กับแกนนำชุมชน-ณ-สถานีประปา-ม.3-บ้านวังยาว-ต.แม่กั่ว-จ.ลำปางMon, 11 Jul 2022 08:47:00 +0000การประชุมคณะกรรมการสำรวจร่วมปากแม่น้ำโก-ลกฯ (JET) มาเลเซีย - ไทย ครั้งที่ 37 /opm9/calendar/article/1221?slug=การประชุมคณะกรรมการสำรวจร่วมปากแม่น้ำโก-ลกฯ-(jet)-มาเลเซีย---ไทย-ครั้งที่-37Mon, 04 Jul 2022 14:52:00 +0000การประชุมเตรียมการการประชุมคณะกรรมการ JET มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 37/opm9/calendar/article/1220?slug=การประชุมเตรียมการการประชุมคณะกรรมการ-jet-มาเลเซีย-ไทย-ครั้งที่-37Thu, 30 Jun 2022 17:53:00 +0000ประชุม GMS Working Group on Agriculture 19th Annual Meeting/calendar/gallery/1219?slug=ประชุม-gms-working-group-on-agriculture-19th-annual-meetingTue, 28 Jun 2022 15:28:00 +0000เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน/calendar/gallery/1218?slug=เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุริยพล-นุชอนงค์-ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง-ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง-รองอธิบดีฝ่ายบริหาร-กรมชลประทานTue, 28 Jun 2022 15:22:00 +0000THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่/opm9/calendar/article/1217?slug=thaicid-จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ-ครั้งที่15-ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง-หลังการระบาดใหญ่Fri, 24 Jun 2022 16:43:00 +0000กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทาน/opm9/calendar/article/1216?slug=กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา-หารือข้อตกลงด้านการชลประทานFri, 24 Jun 2022 15:23:00 +0000การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ/opm9/calendar/article/1215?slug=การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย-–-ออสเตรเลีย-มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำFri, 24 Jun 2022 15:21:00 +0000ประชุมติดตามเร่งรัดรายงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)/calendar/gallery/1214?slug=ประชุมติดตามเร่งรัดรายงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ-คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร-(คชก.)Mon, 20 Jun 2022 12:31:00 +0000ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ/calendar/gallery/1213?slug=ส่วนวางโครงการที่-2-สำนักบริหารโครงการ-จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน-โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า-ตำบลนากั้ง-อำเภอปากคาด-จังหวัดบึงกาฬMon, 20 Jun 2022 10:52:00 +0000การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการประตูระบายห้วยอังฮ่า จังหวัดบึงกาฬ [65]/opm4/calendar/article/1211?slug=การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการประตูระบายห้วยอังฮ่า-จังหวัดบึงกาฬ-[65]Mon, 20 Jun 2022 10:38:00 +0000โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวและสถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่/calendar/gallery/1210?slug=โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวและสถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่Thu, 16 Jun 2022 15:57:00 +0000การประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/calendar/gallery/1209?slug=การประชุมปฐมนิเทศ-โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น-อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Thu, 09 Jun 2022 09:45:00 +0000ชป. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ/calendar/gallery/1208?slug=ชป.-ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญWed, 08 Jun 2022 10:46:00 +0000การประชุมความร่วมมือไทย - ไต้หวัน/opm9/calendar/article/1207?slug=การประชุมความร่วมมือไทย---ไต้หวันWed, 01 Jun 2022 15:27:00 +0000กรมชลฯ ดันรายงาน EIA ประตูระบายน้ำกรงปินัง จ.ยะลา ผ่าน คชก./calendar/gallery/1206?slug=กรมชลฯ-ดันรายงาน-eia-ประตูระบายน้ำกรงปินัง-จ.ยะลา-ผ่าน-คชก.Fri, 27 May 2022 15:06:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา / 26 เม.ย. 2565/opm6/calendar/gallery/1205?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็น-โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม-ตำบลยะรม-อำเภอเบตง-จังหวัดยะลา-26-เม.ย.-2565Fri, 20 May 2022 10:14:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) / 23 มี.ค. 2565/opm6/calendar/gallery/1204?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็น-โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว-ตำบลย่านตาขาว-อำเภอย่านตาขาว-จังหวัดตรัง-(ครั้งที่-2)-23-มี.ค.-2565Fri, 20 May 2022 09:59:00 +0000สำรวจสภาพภูมิประเทศ พื้นที่บริเวณ โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตรัง / 22 มี.ค. 2565/opm6/calendar/gallery/1203?slug=สำรวจสภาพภูมิประเทศ-พื้นที่บริเวณ-โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน-พร้อมอาคารประกอบ-จังหวัดตรัง-22-มี.ค.-2565Fri, 20 May 2022 09:52:00 +0000การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน) จังหวัดตรัง / 22 มี.ค. 2565/opm6/calendar/gallery/1202?slug=การจัดประชุมเพื่อชี้แจง-และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ-(โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน)-จังหวัดตรัง-22-มี.ค.-2565Fri, 20 May 2022 09:44:00 +0000สำนักบริหารโครงการ ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ ครั้งที่ 1/2565/calendar/gallery/1201?slug=สำนักบริหารโครงการ-ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ-สำนักบริหารโครงการ-ครั้งที่-1-2565Mon, 28 Mar 2022 11:18:00 +0000ชป.ร่วมประชุมหารือการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน กรณีเขื่อนราษีไศล/calendar/gallery/1200?slug=ชป.ร่วมประชุมหารือการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน-กรณีเขื่อนราษีไศลThu, 24 Mar 2022 09:31:00 +0000ชป. ดันรายงาน EIA อ่างเก็บน้ำแม่บอม ลำปาง ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ/calendar/gallery/1199?slug=ชป.-ดันรายงาน-eia-อ่างเก็บน้ำแม่บอม-ลำปาง-ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯTue, 22 Mar 2022 09:26:00 +0000ประชุม คณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด สำนักบริหารโครงการ ครั้งที่ 1/2565/calendar/gallery/1198?slug=ประชุม-คณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด-สำนักบริหารโครงการ-ครั้งที่-1-2565Thu, 17 Mar 2022 09:04:00 +0000การติดตามและประเมินผลโครงการประตูระบายน้ำคลองบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก/opm7/calendar/article/1197?slug=การติดตามและประเมินผลโครงการประตูระบายน้ำคลองบ้านนา-อำเภอบ้านนา-จังหวัดนครนายกMon, 14 Mar 2022 13:47:00 +0000การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม (EIMP) โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ/opm7/calendar/article/1196?slug=การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม-(eimp)-โครงการฝายหัวนา-จังหวัดศรีสะเกษMon, 14 Mar 2022 12:48:00 +0000การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม (EIMP) โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ทับช้าง จังหวัดพิจิตร/opm7/calendar/article/1195?slug=การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม-(eimp)-โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ทับช้าง-จังหวัดพิจิตรMon, 14 Mar 2022 12:44:00 +0000ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ จังหวัดสกลนคร/opm7/calendar/article/1194?slug=ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม-โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ-จังหวัดสกลนครMon, 14 Mar 2022 12:22:00 +0000ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง จังหวัดเชียงใหม่/opm7/calendar/article/1193?slug=ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม-โครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง-จังหวัดเชียงใหม่Mon, 14 Mar 2022 12:16:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จ.ศรีสะเกษ (65)/opm4/calendar/article/1192?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย-จ.ศรีสะเกษ-(65)Wed, 09 Mar 2022 14:30:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาปาง จ.ศรีสะเกษ (2565)/opm4/calendar/article/1191?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่-โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาปาง-จ.ศรีสะเกษ-(2565)Tue, 08 Mar 2022 14:45:00 +0000กรมชลประทานและสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมการสัมมนานานาชาติ “การจัดรูปที่ดินเพาะปลูก 2565 (International Seminar on Farmland Consolidation in 2022)”/opm9/calendar/article/1190?slug=กรมชลประทานและสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-(ส.ป.ก.)-ร่วมการสัมมนานานาชาติ-“การจัดรูปที่ดินเพาะปลูก-2565-(international-seminar-on-farmland-consolidation-in-2022)”Fri, 04 Mar 2022 17:16:00 +0000ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มฯ จ.สกลนคร ให้ คชก.พิจารณา/calendar/gallery/1189?slug=ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มฯ-จ.สกลนคร-ให้-คชก.พิจารณาMon, 28 Feb 2022 13:49:00 +0000อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) เข้าพบคณะผู้บริหารกรมชล/calendar/gallery/1188?slug=อัครราชทูตที่ปรึกษา-(ฝ่ายเกษตร)-เข้าพบคณะผู้บริหารกรมชลMon, 28 Feb 2022 13:45:00 +0000อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำ สอท. ณ กรุงมอสโกเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมชลประทาน/opm9/calendar/article/1187?slug=อัครราชทูตที่ปรึกษา-(ฝ่ายเกษตร)-ประจำ-สอท.-ณ-กรุงมอสโกเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมชลประทานThu, 24 Feb 2022 17:21:00 +0000ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมฯ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก/calendar/gallery/1186?slug=ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมฯ-ในพื้นที่-จ.แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ตากTue, 22 Feb 2022 10:31:00 +0000ติดตามตรวจสอบสภาพเเศรษฐกิจ สังคม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จ.เชียงใหม่/opm7/calendar/article/1185?slug=ติดตามตรวจสอบสภาพเเศรษฐกิจ-สังคม-โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย-จ.เชียงใหม่Sun, 20 Feb 2022 16:36:00 +0000ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง/opm7/calendar/article/1184?slug=ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม-โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงSun, 20 Feb 2022 15:29:00 +0000ชป.ประชุมเตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF)/opm9/calendar/article/1183?slug=ชป.ประชุมเตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกัน-ภายใต้โครงการ-กองทุนภูมิอากาศสีเขียว-(gcf)Fri, 18 Feb 2022 18:22:00 +0000ชป. หารือร่วมกับ ส.ป.ก. เตรียมจัดสัมมนานานาชาติ "การจัดรูปที่ดินเพาะปลูก 2022"/opm9/calendar/article/1182?slug=ชป.-หารือร่วมกับ-ส.ป.ก.-เตรียมจัดสัมมนานานาชาติ-การจัดรูปที่ดินเพาะปลูก-2022Fri, 18 Feb 2022 18:21:00 +0000ศึกษาดูงานต้นแบบบันไดปลาโจน เพื่อสนับสนุนงานแหล่งน้ำของกรมชลประทาน/calendar/gallery/1181?slug=ศึกษาดูงานต้นแบบบันไดปลาโจน-เพื่อสนับสนุนงานแหล่งน้ำของกรมชลประทานFri, 18 Feb 2022 16:29:00 +0000ประชุมเรื่องชดเชยการสูญเสียรายได้ฯจากป่าบุ่งป่าทาม/calendar/gallery/1180?slug=ประชุมเรื่องชดเชยการสูญเสียรายได้ฯจากป่าบุ่งป่าทามFri, 18 Feb 2022 16:27:00 +0000ร่วมชี้แจง รายงานฯ โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) /calendar/gallery/1179?slug=ร่วมชี้แจง-รายงานฯ-โครงการบริหารจัดการน้ำ-โขง-เลย-ชี-มูล-ระยะที่-1-(เพิ่มเติม)Tue, 15 Feb 2022 15:51:00 +0000ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการยื่นปรับสามัญวิศวกร (สย.)/calendar/gallery/1178?slug=ถ่ายทอดองค์ความรู้-แนวทางการยื่นปรับสามัญวิศวกร-(สย.)Tue, 15 Feb 2022 15:47:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา (65)/opm4/calendar/article/1177?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ำ-จังหวัดนครราชสีมา-(65)Mon, 14 Feb 2022 17:21:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จ.อุบลราชธานี (65)/opm4/calendar/article/1176?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่-โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน-จ.อุบลราชธานี-(65)Fri, 11 Feb 2022 10:29:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการแก้มลิงบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 2 กุมภาพันธ์ 2565/opm6/calendar/gallery/1175?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็น-โครงการแก้มลิงบ่อตรุ-อำเภอระโนด-จังหวัดสงขลา-ครั้งที่-1-ระดับผู้นำชุมชน-2-กุมภาพันธ์-2565Thu, 10 Feb 2022 15:44:00 +0000สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / 1 กุมภาพันธ์ 2565/opm6/calendar/gallery/1174?slug=สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์-คลองมาบกำ-คลองแดน-อำเภอระโนด-จังหวัดสงขลา-1-กุมภาพันธ์-2565Thu, 10 Feb 2022 15:37:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 1 กุมภาพันธ์ 2565/opm6/calendar/gallery/1173?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็น-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์-คลองมาบกำ-คลองแดน-อำเภอระโนด-จังหวัดสงขลา-ครั้งที่-1-ระดับผู้นำชุมชน-1-กุมภาพันธ์-2565Thu, 10 Feb 2022 15:31:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านโนนสวาง จ.กาฬสินธุ์ (65)/opm4/calendar/article/1172?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านโนนสวาง-จ.กาฬสินธุ์-(65)Thu, 10 Feb 2022 13:24:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า จ.บึงกาฬ (65)/opm4/calendar/article/1171?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่-โครงการประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า-จ.บึงกาฬ-(65)Thu, 10 Feb 2022 13:11:00 +0000ตรวจสอบสภาพพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จ.มุกดาหาร (65)/opm4/calendar/article/1170?slug=ตรวจสอบสภาพพื้นที่-โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา-จ.มุกดาหาร-(65)Thu, 10 Feb 2022 11:17:00 +0000สำนักบริหารโครงการ ได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง UNDP, ONEP (สผ.) และกรมชลประทาน ภายใต้โครงการ GCF/opm9/calendar/article/1169?slug=สำนักบริหารโครงการ-ได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง-undp,-onep-(สผ.)-และกรมชลประทาน-ภายใต้โครงการ-gcfTue, 08 Feb 2022 15:54:00 +0000ชป.เดินหน้าจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทาน ไทย- ญี่ปุ่น/opm9/calendar/article/1168?slug=ชป.เดินหน้าจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทาน-ไทย--ญี่ปุ่นTue, 08 Feb 2022 15:52:00 +0000การติดตามและประเมินผลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย จังหวัดจันทบุรี/opm7/calendar/article/1167?slug=การติดตามและประเมินผลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย-จังหวัดจันทบุรีMon, 31 Jan 2022 11:13:00 +0000การติดตามและประเมินผลโครงการฝายดุสน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล/opm7/calendar/article/1166?slug=การติดตามและประเมินผลโครงการฝายดุสน-อำเภอควนโดน-จังหวัดสตูลMon, 31 Jan 2022 10:56:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ระดับผู้นำชุมชน และราษฎร์ 100 คน / 14 มกราคม 2565/opm6/calendar/gallery/1165?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่-ตำบลควนเมา-อำเภอรัษฎา-จังหวัดตรัง-ระดับผู้นำชุมชน-และราษฎร์-100-คน-14-มกราคม-2565Thu, 27 Jan 2022 11:04:00 +0000สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 13 มกราคม 2565/opm6/calendar/gallery/1164?slug=สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม-โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-อำเภอห้วยยอด-จังหวัดตรัง-13-มกราคม-2565Thu, 27 Jan 2022 10:57:00 +0000การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 13 มกราคม 2565/opm6/calendar/gallery/1163?slug=การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-อำเภอห้วยยอด-จังหวัดตรัง-ครั้งที่-1-ระดับผู้นำชุมชน-13-มกราคม-2565Thu, 27 Jan 2022 10:49:00 +0000โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 12 มกราคม 2565/opm6/calendar/gallery/1162?slug=โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว-ตำบลย่านตาขาว-อำเภอย่านตาขาว-จังหวัดตรัง-ครั้งที่-1-ระดับผู้นำชุมชน-12-มกราคม-2565Thu, 27 Jan 2022 10:19:00 +0000กรมชลฯ ร่วมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการ THA 2022/opm9/calendar/article/1161?slug=กรมชลฯ-ร่วมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการ-tha-2022Fri, 21 Jan 2022 14:09:00 +0000กรมชลฯ ร่วมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการ THA 2022/calendar/gallery/1160?slug=กรมชลฯ-ร่วมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการ-tha-2022Fri, 21 Jan 2022 11:48:00 +0000ประชุมกลุ่มย่อย ในโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่/calendar/gallery/1159?slug=ประชุมกลุ่มย่อย-ในโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-อ่างเก็บน้ำแม่วาง-จังหวัดเชียงใหม่Fri, 21 Jan 2022 11:29:00 +0000ลงพื้นที่โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี/calendar/gallery/1157?slug=ลงพื้นที่โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม-การพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง-จังหวัดอุทัยธานีTue, 11 Jan 2022 14:38:00 +0000การประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก (Master Plan,MP)/calendar/gallery/1156?slug=การประชุมปฐมนิเทศ-โครงการศึกษาแผนหลักพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย-จังหวัดหนองคาย-และจังหวัดอุดรธานี-ช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก-(master-plan,mp)Tue, 11 Jan 2022 14:34:00 +0000ชป. ร่วมมือกับญี่ปุ่น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักฯ/opm9/calendar/article/1155?slug=ชป.-ร่วมมือกับญี่ปุ่น-ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักฯFri, 07 Jan 2022 10:23:00 +0000