สรุปรางงานลุ่มน้ำจังหวัด ระดับลุ่มน้ำ

(01) แม่น้ำสาละวิน
(02) แม่น้ำโขง (แม่โขง)(เหนือ) , (02) แม่น้ำโขง (แม่โขง)(อีสาน)
(03) แม่น้ำกก
(04) แม่น้ำชี
(05) แม่น้ำมูล
(06) แม่น้ำปิง
(07) แม่น้ำวัง
(08) แม่น้ำยม
(09) แม่น้ำน่าน
(10) แม่น้ำเจ้าพระยา
(11) แม่น้ำสะแกกรัง
(12) แม่น้ำปาสัก
(13) แม่น้ำท่าจีน
(14) แม่น้ำแม่กลอง
(15) แม่น้ำปราจีนบุรี
(16) แม่น้ำบางประกง
(17) โตนเลสาป
(18) ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
(19) แม่น้ำเพชรบุรี
(20) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีนธ์
(21) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(22) แม่น้ำตาปี
(23) ทะเลสาบสงขลา
(24) แม่น้ำปัตตานี
(25) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ก่อนหน้า

แบบฟอร์มค่าเตรียมความพร้อม_2563

ถัดไป

2. แบบฟอร์มตาราง บรรเทาอุทกภัย จ.อุบลราชธานี