ตอนที่ 2 เลือกอย่างไร?

VDO INFO MOTION แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 6 ตอน

ตอนที่ 2 เลือกอย่างไร?

ก่อนหน้า

ตอนที่ 1 น้ำมากจากไหน?

ถัดไป

ตอนที่ 3 น้ำกิน-น้ำใช้ กับการชลประทาน