ดาวน์โหลด - 8. การจัดการฝึกอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

9. คู่มือแนวทางการต้อนรับแขกต่างประเทศ

ถัดไป

7. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการต่างประเทศ