ดาวน์โหลด - 9. คู่มือแนวทางการต้อนรับแขกต่างประเทศ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

10. เทคนิคการแปลเอกสารต่างประเทศ

ถัดไป

8. การจัดการฝึกอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศ