ดาวน์โหลด - 14. คู่มือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

หนังสือขอบคุณถึง นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำหรับการให้ข้อมูลและคำปรึกษา จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ถัดไป

13. คู่มือการประเมินโครงการต่างประเทศ