กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทาน

ก่อนหน้า

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

ถัดไป

สรุปประเด็นข่าวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565