การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

ก่อนหน้า

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยในประเทศญี่ปุ่น

ถัดไป

กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทาน