สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร ของความร่วมมือต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ก่อนหน้า

การประชุมความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โครงการ The Phase 2 Study of Efficient Water Management System based on the Advance Telemetry Technology

ถัดไป

สรุปประเด็นข่าวด้านการเกษตร ของความร่วมมือต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2565