ประชุมคณะทำงานประยุกต์ใช้แนวทาง Water Ordering ความร่วมมือไทย - ออสเตรเลีย

ก่อนหน้า

การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7

ถัดไป

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย - ออสเตรเลีย