การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7

ก่อนหน้า

การประชุมคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ครั้งที่ 1/2565

ถัดไป

ประชุมคณะทำงานประยุกต์ใช้แนวทาง Water Ordering ความร่วมมือไทย - ออสเตรเลีย