ชป.จับมือ ACTEC สรุปผลโครงการปรับปรุงคุณภาพดินระบบงานป้องกันตลิ่ง

ก่อนหน้า

ชป.หารือความร่วมมือกับธนาคารโลก

ถัดไป

การประชุมคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ครั้งที่ 1/2565