กรมชลประทานร่วมมือสหรัฐอเมริกา หารือข้อตกลงด้านการชลประทาน

ก่อนหน้า

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

ถัดไป

THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่