ชป.ประชุมเตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้โครงการ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF)

ก่อนหน้า

ชป. หารือร่วมกับ ส.ป.ก. เตรียมจัดสัมมนานานาชาติ "การจัดรูปที่ดินเพาะปลูก 2022"

ถัดไป

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำ สอท. ณ กรุงมอสโกเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมชลประทาน