สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ จ.ชลบุรี

เมื่อวานนี้ (วันที่ 15 สิงหาคม 2561) นายมหิทธิ์ วงศ์ษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานกิจกรรมเยาวชนคนรักษ์ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสำรวจบริเวณพื้นที่ฝั่งซ้าย เพื่อไว้ปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ และได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ที่มาลาดตระเวนเรื่องฤดูวางไข่ ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันสิ้นสุดฤดูในปีนี้ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง เป็นโครงการในแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำบางปะกงและสาขา สำหรับรองรับความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ทั้งในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต

 

 

 

ก่อนหน้า

คณะ คชก. ลงสำรวจพื้นที่โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำบ้านวังยาว จ.ลำปาง

ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนคนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ จ.ชลบุรี