พาสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม​ 2561 นายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา ผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่บริเวณที่กำลังก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ โดยมีนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ให้การต้อนรับและสรุปบรรยายแผนผัง และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมฟังบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีนายอำเภอเมือง นายอำเภอพระพรหม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายมหิทธิ์ วงษ์ศา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวพรศิริ คณะใหญ่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

ก่อนหน้า

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหลวง

ถัดไป

กรมชลประทานติดตาม ฟลัดเวย์ มูลค่า 9,800 ล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ ซ้ำซาก