กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหลวง

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งวันนี้ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมร่วมจำหน่ายสินค้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมขายของอีกด้วย ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 
 
 
ก่อนหน้า

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ถัดไป

พาสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ จ.นครศรีธรรมราช