แกลลอรี่ - การศึกษาสำรวจสภาพการใช้ที่ดินและจำแนกที่ดินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำบ่อทองคำ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ