แกลลอรี่ - ศึกษาสำรวจสภาพการใช้ที่ดินและจำแนกที่ดินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา