แกลลอรี่ - สำรวจสภาพการใช้ที่ดินและจำแนกที่ดินเพื่อการชลประทาน โครงการศึกษาทบทวนปริมาณน้ำต้นทุน โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ 2