กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประจำเดือนมกราคม 2562

 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุน แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขฯ โดยสินค้าที่มาจำหน่าย มีหลากหลายชนิด อาทิ ผักสด ผลไม้สด น้ำพริก ข้าวหลาม ปลาทอด เป็นต้น ณ โถงใต้อาคาร ฝ่ายวิชาการ (ตึก 14 ชั้น) กรมชลประทาน สามเสน สำนักบริหารโครงการ มีแผนการดำเนินการให้สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยให้การส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในพื้นที่รอบอ่าง ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการแผนพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบรอบอ่างเก็บน้ำ ทำการส่งเสริมอาชีพให้เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน ทำให้ทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีความสุขที่ยั่งยืน และที่สำคัญยังสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย

 

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ
1 กุมภาพันธ์ 2562

ก่อนหน้า

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนสิงหาคม

ถัดไป

สำรวจสภาพการใช้ที่ดินและจำแนกที่ดินเพื่อการชลประทาน โครงการศึกษาทบทวนปริมาณน้ำต้นทุน โครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ 2