กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนเมษายน

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 นายมหิทธิ์ วงศ์ษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับแม่ค้าที่นำสินค้ามาขาย โดยสำนักบริหารโครงการได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรีและอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุน แผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจัดในทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยสินค้าที่มาจำหน่าย มีหลายชนิด อาทิ ผักสด ผลไม้สด น้ำพริก ข้าวหลามสูตรขึ้นชื่อจากจังหวัดชลบุรี เป็นต้น ณ โถงใต้อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ก่อนหน้า

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดือนมกราคม

ถัดไป

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนพฤษภาคม