กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดือนมกราคม

 

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาวบ้าน โดยมีสินค้าที่มาจำหน่าย เช่น พืชผักสวนครัว ได้แก่ บวบ ผักออร์แกนิค ขนุน ลำไย ปลานิล ข้าวหลาม น้ำจิ้มสับปะรด น้ำพริก ณ บริเวณโถงใต้อาคารฝ่ายวิชาการ (ตึก 14 ชั้น) กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

ถัดไป

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนเมษายน