การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม - 17 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ก่อนหน้า

การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ถัดไป

การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำวังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง