การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายคลองท่าทน จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนหน้า

กิจกรรม 5ส

ถัดไป

การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์