การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพโครงการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสำรวจข้อมูล ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566

ก่อนหน้า

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายพญาวัง จ.พิจิตร

ถัดไป

กิจกรรม 5ส