แกลลอรี่ - สำรวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 20-21 ก.ค. 65