แกลลอรี่ - ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ ตำบลสองพี่น้อง และบริเวณใกล้เคียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 21 ก.ค. 65 (บ่าย)