แกลลอรี่ - ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ ประตูระบายน้ำบ้านห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี / 5 ก.ค. 65