แกลลอรี่ - ประชุมชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานเต่า ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระดับผู้นำชุมชน) / 30 มิ.ย. 65