แกลลอรี่ - การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการแก้มลิงบางดี) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 21 มิ.ย. 65