แกลลอรี่ - สำรวจสภาพภูมิประเทศ พื้นที่บริเวณ โครงการแก้มลิงบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / 20 มิ.ย. 65