แกลลอรี่ - การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา / 26 เม.ย. 2565