แกลลอรี่ - การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) / 23 มี.ค. 2565