แกลลอรี่ - สำรวจสภาพภูมิประเทศ พื้นที่บริเวณ โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตรัง / 22 มี.ค. 2565