แกลลอรี่ - การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ (โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน) จังหวัดตรัง / 22 มี.ค. 2565