แกลลอรี่ - การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการแก้มลิงบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 2 กุมภาพันธ์ 2565