รายงานประจำปี 2558

ปี 2558  
1 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
2 โครงการก่อสร้างฝายเพื่อขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
3 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอำเภอท่าหลวง 6 ตำบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
4 โครงการอ่างเก็บน้ำหนองอีเงิน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
5 โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
6 โครงการศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยปราจีนบุรี
7 การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการนํ้าแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์