ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงกุดวังซอ พร้อมอาคารประกอบ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงกุดวังซอ พร้อมอาคารประกอบ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6  และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ธัญญา ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงกุดวังซอ พร้อมอาคารประกอบ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

          โครงการแก้มลิงกุดวังซอ ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนองน้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี เป็นจุดรวมการระบายน้ำของคลองระบายน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และลำน้ำธรรมชาติทางด้านเหนือน้ำ ปัจจุบันมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และยังรองรับปริมาณน้ำจากหลากจากลำน้ำปาวอีกด้วย

      จากการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน พบว่ามีฝายเดิมเกิดการชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จากการลงสำรวจสภาพพื้นที่แล้วนั้น ส่วนวางโครงการที่ 2 จะได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษา จัดทำรายงานโครงการในลำดับถัดไป

 

 

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการพัฒนาบึงกุดเค้า-หนองเบ็ญ จ.ขอนแก่น (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการผันน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ (66)