แกลลอรี่ - ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าระบบสื่อออนไลน์ โครงการศึกษาแก้มลิงเวียงหนองหล่อม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย