แกลลอรี่ - กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์ โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์