คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 951/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอังครวัฒน์ แก้วหานาท) ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 5


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายพรมงคล ชิดชอบ

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 957/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวจุรีพร ดวงกลาง และนางสาวอรุณี ชูทิพย์