แกลลอรี่ - ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทากเลือกฯ (คณะทำงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชคำริ จังหวัดยโสธร