แกลลอรี่ - ประชุมผู้บริหาร สำนักบริหารโครงการ ประจำเดือน กันยายน 2562