แกลลอรี่ - จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการอ่างเก็ยน้ำห้วยหลอด ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน