แกลลอรี่ - ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน อ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่