แกลลอรี่ - บผ.บก เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม