แกลลอรี่ - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชคพล สิงห์โต ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”